Sáng tạo (1)

hĩ về Quê hương, Gia Đình và Xã hội(3/2007)

Thứ ba, ngày 16 tháng tám năm 2011

Sáng tạo (1)

Vài sáng tạo mới nhất, đơn giản mà có ích thiết thực của người Nhật. Liệu VN có được những sáng tạo như thế này không? Xin đừng ăn cắp, sao chép để làm hàng gỉa, hàng dỏm, hàng nhái như TQ nữa ! Hãy tạo "thương hiệu VN" !

att000232323

att000272727

att000202020

att000101010

att000212121

att0000888

att0000666

att000191919

att000111111

att000121212

att000171717

att000242424

att000161616

att0000222

att000252525

att000131313

att000141414

att000151515

att0000333

att000181818

att0000999

att0000444

att0000111

att0000777

att0000555

att000222222
double bottle

weird-belt

double umbrella

cair & toilet

toaster teaBlack Toilet Paper

Camouflage Toilet Paper$100 Dollar Bill Toilet Paper


Cheese Grater Toilet Paper


Ruler Toilet Paper


How To Wipe Toilet Paper

No comments:

Post a Comment