Tản mạn chuyện kiến trúc & xây dựng(27)

beijing-central-business-district2_s

Beijing Central Business District - Beijing CBD

Beijing CBD, China World Trade Center Tower 3

Yintai Centre

TV Centre

Beijing Fortune Plaza

Jing Guang Centre

China Central Television


Thiết kế Xanh:
Skidmore, Owings and Merrill (SOM) vừa đoạt giải thiết kế khu Central Business District mới ở Beijing; trong đó có kế hoạch giảm bớt 215,000 tons khí CO2 hàng năm qua việc trồng thêm 14 triệu cây.

Beijing, Beijing CBD, SOM, urban design, redevelopment plan, central business district, master plan, urban planning, sustainable city, sustainable growth, sustainable development

Beijing, Beijing CBD, SOM, urban design, redevelopment plan, central business district, master plan, urban planning, sustainable city, sustainable growth, sustainable development

Beijing, Beijing CBD, SOM, urban design, redevelopment plan, central business district, master plan, urban planning, sustainable city, sustainable growth, sustainable development

Beijing, Beijing CBD, SOM, urban design, redevelopment plan, central business district, master plan, urban planning, sustainable city, sustainable growth, sustainable development

Beijing, Beijing CBD, SOM, urban design, redevelopment plan, central business district, master plan, urban planning, sustainable city, sustainable growth, sustainable development

Beijing, Beijing CBD, SOM, urban design, redevelopment plan, central business district, master plan, urban planning, sustainable city, sustainable growth, sustainable development

Beijing, Beijing CBD, SOM, urban design, redevelopment plan, central business district, master plan, urban planning, sustainable city, sustainable growth, sustainable development

Beijing, Beijing CBD, SOM, urban design, redevelopment plan, central business district, master plan, urban planning, sustainable city, sustainable growth, sustainable development

beijing-central-business-district_s1Beijing CBD

Biooctanic: Giant Cactus-Cây Xương rồng khổng lồ(Tháp sử dụng năng lượng sinh hoc -Biofuel) là đề tài hấp dẫn nhất hiện nay nhưng nhóm KTS UPI 2M ở Croatia đã tiên phong thực hiện dự án ‘Biooctanic', chuỗi tháp hình cây xương rồng khổng lồ tận dụng năng lượng sinh hoc(Biofuel) từ các loại cây trồng nhằm giải quyết nhu cầu năng lượng giao thông mà vẫn có thể giảm bớt ô nhiễm môi sinh.


image courtesy UPI-2M

image courtesy UPI-2M


image courtesy UPI-2M

Những trái bóng bằng khí Algae Hydrogenhttp://www.soundscapes.be/blog/wp-content/uploads/2007/11/balloon3.jpghttp://www.instablogsimages.com/images/2007/11/27/algae-ballon-2_69.jpghttp://ecolosfera.com/img/ecolosfera/2007/11/balloon2.jpg

architecture, biofuel, biofuel producing towers, croatia, biooctanic, feedstock, UPI 2M

architecture, biofuel, biofuel producing towers, croatia, biooctanic, feedstock, UPI 2M

Những băng ghế bằng cỏ bồng bềnh..

http://2.bp.blogspot.com/_Ymx9e66vrGc/Sr_7KIkQJ7I/AAAAAAAALAw/R9sUs8KZp4k/s400/grassy-bench.jpg

:: images via Designboomhttp://i.treehugger.com/images/2007/10/24/fungandblatt-grass-lawnchair.jpg

No comments:

Post a Comment