Tản mạn chuyện kiến trúc & xây dựng(12)

Thượng Hải

Some of my Shanghai skyline pics.


Quảng ChâuHongkong


New World Centre(Hongkong)
Langham Place
Cầu dài nhất TG?
Hongkong

Incheon: Fosters & Partners thiết kế mô hình mới cho Seoul


No comments:

Post a Comment